Letos jsme před vánočními svátky nabídli posluchačům dva koncerty V Olomouci v kapli Božího Těla a ve Zlíně v Jóga Studiu Satyam.

Část koncertu jsme vždy věnovaly písním, které Sri Chinmoy složil pro Ježíše Krista, a také zhudebněným výrokům z Bible.

Písní, které Sri Chinmoy Kristovi věnoval, je přes třicet a jsou psané v bengálštině. Tady máme pro vás překlad jedné z nich.

We meditate on the Christ. We repeat His Name countless times. Without the Christ-Consciousness, Our life is totally lost. Christ is for all. He is our divinity´s Son and humanity´s Father.
Meditujeme na Krista. Jeho Jméno opakujeme nesčetněkrát. Bez Kristova vědomí je náš život zcela ztracený. Kristus je pro všechny. Je naším božským Synem a Otcem lidstva.