Po krátkej prestávke spôsobenej pandémiou sme veľmi radi prijali pozvanie zo Slovenska a boli sme súčasťou ceremónie inaugurácie slovenskej časti Dunaja za „Mierový kvet Sri Chinmoya“. Z pomedzi 10 krajín, cez ktoré preteká táto rieka je to už druhá krajina po Chorvátsku, ktorá sa pripojila k tejto iniciative a prívlastnom „mierový kvet“ symbolicky poukázala na jej krásnu, prirodzenú schopnosť spájať krajiny a šíriť v nich jednotu, spokojnosť, šťastie a solidaritu.