V úterý 22. září jsme uspořádaly koncert v naší domovině, ve Zlíně.

Netušily jsme, co od koncertu očekávat a zda je úplně správné ho v současné situaci vůbec plánovat. Nakonec jsme ale byly moc rády – zdálo se, že byl večer po mnoha stránkách naplňující nejen pro posluchače, ale i pro nás.

Přejeme Vám všem hodně sil, trpělivosti a naděje do budoucích dnů a posíláme pár povzbudivých básní Sri Chinmoye :O)

 

Láska
je jedinou nadějí
tohoto světa.

 ﮷

Neexistuje problém,
který by se nedal vyřešit
světlem vytrvalosti a odhodlání.

Trpělivost
tváří v tvář mnoha překážkám
je jediný způsob,
jak v životě překvapivě uspět.

Nespouštěj z očí svůj cíl.
Překážky přicházejí,
jen aby zase odešly.

Nevšímej si
bouří života.
Veškerou pozornost
věnuj slunečným dnům
svého srdce.