Pouze hudba aspirujícího srdce

aspirujícího srdce dokáže odemknout dveře do Nebe. (Sri Chinmoy)